Dobro došli !
 
 
 
 
 
 
 

Dnevni centar dnevni centar1

 

 

Postojeće institucije socijalne zaštite nisu dovoljne da obuhvate sve korisnike kojima je zaštita potrebna a jedan broj osoba ne mogu da ispune uslove za smeštaj u domove. Treba istaći da je ovo za državu najskuplji oblik zaštite. Zbog toga je opredeljenje da se koriste racionalniji vaninstitucionalni oblici. Za penzionere koji nisu obuhvaćeni institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima, a u smislu oblika zaštite predviđenih  propisima socijalne zaštite, treba osmisliti i obezbediti druge vidove pomoći. Jedan broj nevladinih i humanitarnih organizacija kao i Crveni krst pružaju određene vidove pomoći određenim kategorijama penzionera.

Na osnovu tih podataka i sagledavanja efekata društvene i ekonomske krize naše Udruženje se opredelilo da u okviru registrovane delatnosti pruža neke vidove pomoći onim  članovima koji su najugroženiji. U suterenu naše poslovne zgrade, prostor od oko 182 metara kvadratnih, nakon njegove sanacije, adaptacije i opremanja, stvoreni su uslovi da se kroz Dnevni centar ,jednom broju naših članova, pruže određeni vidovi i vrste pomoći i usluge. Ova pomoć nije i nemože se smatrati kao usluga iz sistema socijalne zaštite po odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.


USLUGE I DRUGI VIDOVI POMOĆI

U Dnevnom centru korisnici mogu da:

 • borave u adekvatnim klimatskim uslovima i prijatnoj atmosferi, 
 • dobiju jedan topli obrok, 
 • međusobno komuniciraju i druže, 
 • da gledaju TV program, 
 • čitaju dnevnu štampu, 
 • igraju šah i druge društvene igre, 
 • dobiju informacije o načinu ostvarivanja svojih statusnih prava u ostvarivanju zdravstvenih i drugih usluga kod odgovarajućih institucija i organizacija, 
 • izrađuju predmete i rukotvorine, 
 • dobiju zdravstvene usluge, izmere: 
  • krvni pritisak i  
  • šećer u krvi, 
 • dobiju savet u vezi ishrane, 
 • dobiju psiho-socijalnu pomoć i podršku: 
  • u savladavanju samoće i depresivnih situacija, 
  • pomoć u odnosima sa ukućanima, rodbinom, komšijama i prijateljima. 
  • dobiju savet od socijalnog radnika, 

  zdravstvene usluge1

 • dobiju pravni savet, 
 • prisustvuju predavanjima iz raznih oblasti (za koja postoji interes), 
 • obeležavanje rođendana i drugih značajnih datuma, 
 • kulturno – umetničke aktivnosti u okviru rada sekcija KUD-a 
 • čitaju knjige iz biblioteke  

Prilikom boravka u Dnevnom centru  korisnici mogu još:

 • da plate godišnju članarinu, 
 • da dobiju usluge frizera, 
 • da dobiju uslugu krojača, 
 • da koriste uslugu vešeraja - pranje i peglanje, 
 • da nabave po povoljnim cenama i na rate: 
  • zimnicu, 
  • ogrev, 
  • paket kućne hemije, 
  • paket suhomesnatih proizvoda, 
  • med itd.  

Prema interesovanju, korisnici mogu da koriste sledeće sadržaje:

 •  sportsko - rekreativne, 
 •  kulturno-umetničke, 
 •  turističke, 
 •  informatičke itd. 

u okviru rada sledećih sekcija:

 • Sportske sekcije, 
  • šah, 
  • pikado, 
  • šutiranje penala, 
  • brzo hodanje, 
  • planinarenje. 

 

 • KUD 
  • horsko i solo pevanje - muzička sekcija, 
  • igranje - folklorna sekcija, 
  • slikanje i vajanje - likovna sekcija, 
  • izrada rukotvorina - kreativna radionica, 
  • pisanje i recitovanje - literarna sekcija, 
  • gluma - dramska sekcija. 

  planinari

Bitno je da svaki korisnik treba  da ima osećaj da je u Dnevni centar dobrodošao, da se oseća prihvaćenim ali i da i dalje ima pravo na svoju privatnost i mir. Dnevni centar radi u dve smene, a u svakoj smeni može da prihvati oko 30 korisnika.

 

Za davanje gore navedenih usluga i obavljanje odgovarajućih poslova stalno su angažovani:

 • Koordinator - 1 
 • Gerontodomaćice - 2 

Navedeni radnici imaju odgovarajuće kvalifikacije i radno iskustvo stečeno na poslovima brige o starima ili drugim poslovima iz oblasti socijalne zaštite.

Za održavanje stručnih predavanja, obuke, davanja saveta i drugih vrsta pomoći korisnicima, angažovani su stručnjaci iz raznih oblasti i raznih zanimanja, bilo da su članovi Udruženja ili ne ( lekari, psiholozi, umetnici i drugi).

 

Da bi Dnevni centar uspešno radio Udruženje sarađuje sa sledećim javnim ustanovama i organizacijama:

 • Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, 
 • Fondom za zdravstveno osiguranje i Domom zdravlja u Novom Sadu 
 • Nacionalnom službom za zapošljavanje 
 • Organima uprave u Novom Sadu, Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji, 
 • Crvenim krstom, 
 • Gerontološkim centrom Novi Sad, 
 • Centrom za socijalni rad Novi Sad, 
 • Nevladinim i humanitarnim organizacijama i 
 • štampanim i elektronskim medijima i drugim organima i organizacijama. 

Dnevni centar radi u dve smene:

 • prva od 8 do  13  i 
 • druga od  15  do 20 sati  

Na odgovarajućim obrascima se vodi se stalna evidencija o radu Dnevnog centra.

 

 

 

primer


 

N a v i g a c i j a

 

 

Neki korisni linkovi


Ministarstvo za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ministarstvo

Dnevni list Dnevnik

dnevnik

Magazin Penzin

penzin

Sajt grada Novog Sada

grad novi sad