Dobro došli !
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt informacije  

Za sve informacije možete da nas kontaktirate putem mejla sa ove kontakt strane, pozivom na kontakt telefon ili dolaskom u Udruženje na adresu koja je navedena u ovoj formi.

Gde se nalazimo?

gde se nalazimo

 

 Kontakt ime:

 Udruženje penzionera grada Novog Sada

 Kontakt telefon:

 021/66 11 027

 Fax:

 021/66 11 027

 Adresa:

 Poštanska 3

 

 21101

 

 Novi Sad

 E-mail:

 nspenzioner@gmail.com

 Sajt:

 http://www.udruzenje-penzionera-gns.net

 

 

N a v i g a c i j a

 

 

Neki korisni linkovi


Ministarstvo za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ministarstvo

Dnevni list Dnevnik

dnevnik

Magazin Penzin

penzin

Sajt grada Novog Sada

grad novi sad

 

  


"; echo $error."

"; echo "Molimo Vas vratite se nazad i ispravite ove greÜke.

"; die(); } // validation expected data exists if(!isset($_POST['first_name']) || !isset($_POST['last_name']) || !isset($_POST['email']) || !isset($_POST['telephone']) || !isset($_POST['comments'])) { died('Äao nam je, ali izgleda da postoji problem sa formom koju ste poslali.'); } $first_name = $_POST['first_name']; // required $last_name = $_POST['last_name']; // required $email_from = $_POST['email']; // required $telephone = $_POST['telephone']; // not required $comments = $_POST['comments']; // required $error_message = ""; $email_exp = '/^[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/'; if(!preg_match($email_exp,$email_from)) { $error_message .= 'Email addresa koju ste uneli je neva×eca.
'; } $string_exp = "/^[A-Za-z .'-]+$/"; if(!preg_match($string_exp,$first_name)) { $error_message .= 'Ime koje ste uneli je neva×ece.
'; } if(!preg_match($string_exp,$last_name)) { $error_message .= 'Prezime koje ste uneli je neva×ece.
'; } if(strlen($comments) < 2) { $error_message .= 'Poruka koju ste uneli je neva×eca.
'; } if(strlen($error_message) > 0) { died($error_message); } $email_message = "Detalji poruke.\n\n"; function clean_string($string) { $bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href"); return str_replace($bad,"",$string); } $email_message .= "Ime: ".clean_string($first_name)."\n"; $email_message .= "Prezime: ".clean_string($last_name)."\n"; $email_message .= "Email: ".clean_string($email_from)."\n"; $email_message .= "Telefon: ".clean_string($telephone)."\n"; $email_message .= "Poruka: ".clean_string($comments)."\n"; // create email headers $headers = 'From: '.$email_from."\r\n". 'Reply-To: '.$email_from."\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $success = @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers); // redirect to success page if ($success){ print ""; } else{ print ""; } ?>