Dobro došli !
 
 
 
 
 
 
 

Dopis Udruženju banaka Srbije


UDRUŽENJU BANAKA SRBIJE P.U.
- profesoru dr. Veroljubu Dugaliću

BEOGRAD
Bulevar Kralja Aleksandra 86

Dana 27. avgusta 2015. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ iz Novog Sada, na strani 5. Objavljen je članak „U sedamdesetoj bez minusa i kreditnih kartica.“ Iz navedenog dopisa se vidi da su poslovne banke donele odluku da građanima koji imaju preko 75 godina života potpuno ukinu pravo na dodelu kredita, odobravaju dozvoljeni minus, kreditne kartice i druge usluge. Građanima starosti između 68 i 75 godina života će se odobravati usluge pod različitim uslovima zavisno od toga koja je banka u pitanju. Kao razlog za uvođenje navedenih ograničenja banke ističu da kada su u pitanju stariji građani postoji povećan rizik za otplatu duga nakon njihove smrti.

Ovakvim merama banke uvode diskriminaciju među građanima i grubo krše odredbe Ustava Republike Srbije u kome je propisano da su ljudska prava garantovana svima građanima pod jednakim uslovima. Ovo se posebno odnosi na građane koji su stariji od 75 godina koji za banke kao da više nisu živi. Banke prenebregavaju činjenicu da su penzioneri najuredniji u izmirenju obaveza prema bankama, da kod njih drže sredstva na tekućim računima, oročavaju slobodna sredstva, realizuju značajan platni promet i da banke ostvaruju značajnu dobit, kroz naplatu provizije, kamate i drugo. Penzije su u današnjim uslovima sigurnije nego plate.

Navodi banaka da postoji rizik za naplatu duga u slučaju smrti jednostavno nisu osnovani. U slučaju smrti naslednici nasleđuju imovinu pa i dug. Već na ostavinskoj raspravi banke imaju mogućnosti da se pojave sa zahtevom za naplatu dugovanja na teret imovine ostavioca, zaštitom od naslednika, žiranata i na drugi način. Zar ne postoji isti rizik kada banka odobri kredit građaninu koji je u radnom odnosu pa on ostane bez zaposlenja, ili kad radnik umre a nema naslednike i imovinu.

Iz samo navedenih razloga, a postoje i drugi, vidi da se da su ove mere koje banke preduzimaju prema građanima starijim od 68 godina neodržive i pogrešne a prema odredbama Ustava diskriminatorske.

Obraćamo vam se sa molbom da razmotrite ovo naše pismeno ukazivanje i da u dogovoru sa bankama navedene mere ograničenja usluga budu ukinute.

Obaveštavamo vas da ćemo sa sadržinom ovog zahteva upoznati i sredstva javnog informisanja.

Predsednik
Momo Čolaković


 

Novi Sad, 27.08.2015.
Udruženje penzionera grada Novog Sada

 

primer

 

 

 

N a v i g a c i j a

 

 

Neki korisni linkovi


Ministarstvo za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ministarstvo

Dnevni list Dnevnik

dnevnik

Magazin Penzin

penzin

Sajt grada Novog Sada

grad novi sad