Пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију у бање коју финансира републички Фонд ПИО за 2024. годину

 

  1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравстено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 850,00 динара.