Prijem zahteva za za dodelu paketa solidarne pomoći

Na sastanku sa predsednicima Mesnih organizacija penzionera Grada Novog Sada, koji je održan 28.09.2022.godine, predsednik Udruženja penzionera Grada Novog Sada, Momo Čolaković je upoznao predsednike penzionera o prijemu zahteva za dodelu paketa solidarne pomoći najugroženijim korisnicima penzija koje finansira Repunlički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.