Održane konferencije u 34 mesne organizacije penzionera

U skladu sa Statutom, Pravilima o radu MO i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja penzionera grada Novog Sada i njegovih organa a u periodu februar-mart 2017. godine 34 mesne organizacije održale su konferencije, dok, jedan broj MO nije ispoštovao utvrđene rokove.