Dnevni centar

Dnevni centar

Image
Postojeće institucije socijalne zaštite nisu dovoljne da obuhvate sve korisnike kojima je zaštita potrebna a jedan broj osoba ne mogu da ispune uslove za smeštaj u domove. Treba istaći da je ovo za državu najskuplji oblik zaštite. Zbog toga je opredeljenje da se koriste racionalniji vaninstitucionalni oblici. Za penzionere koji nisu obuhvaćeni institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima, a u smislu oblika zaštite predviđenih propisima socijalne zaštite, treba osmisliti i obezbediti druge vidove pomoći. Jedan broj nevladinih i humanitarnih organizacija kao i Crveni krst pružaju određene vidove pomoći određenim kategorijama penzionera.
 
Na osnovu tih podataka i sagledavanja efekata društvene i ekonomske krize naše Udruženje se opredelilo da u okviru registrovane delatnosti pruža neke vidove pomoći onim članovima koji su najugroženiji. U suterenu naše poslovne zgrade, prostor od oko 182 metara kvadratnih, nakon njegove sanacije, adaptacije i opremanja, stvoreni su uslovi da se kroz Dnevni centar ,jednom broju naših članova, pruže određeni vidovi i vrste pomoći i usluge. Ova pomoć nije i nemože se smatrati kao usluga iz sistema socijalne zaštite po odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

USLUGE I DRUGI VIDOVI POMOĆI

U Dnevnom centru korisnici mogu da:
Image
borave u adekvatnim klimatskim uslovima i prijatnoj atmosferi

borave u adekvatnim klimatskim uslovima i prijatnoj atmosferi

dobiju jedan topli obrok

dobiju jedan topli obrok

međusobno komuniciraju i druže

međusobno komuniciraju i druže

da gledaju TV program

da gledaju TV program

čitaju dnevnu štampu

čitaju dnevnu štampu

igraju šah i druge društvene igre

igraju šah i druge društvene igre

dobiju informacije o načinu ostvarivanja svojih statusnih prava u ostvarivanju zdravstvenih i drugih usluga kod odgovarajućih institucija i organizacija

dobiju informacije o načinu ostvarivanja svojih statusnih prava u ostvarivanju zdravstvenih i drugih usluga kod odgovarajućih institucija i organizacija

izrađuju predmete i rukotvorine

izrađuju predmete i rukotvorine

dobiju zdravstvene usluge, izmere

dobiju zdravstvene usluge, izmere

 • krvni pritisak i
 • šećer u krvi
dobiju savet u vezi ishrane

dobiju savet u vezi ishrane

dobiju psiho-socijalnu pomoć i podršku:

dobiju psiho-socijalnu pomoć i podršku:

 • u savladavanju samoće i depresivnih situacija,
 • pomoć u odnosima sa ukućanima, rodbinom, komšijama i prijateljima.
 • dobiju savet od socijalnog radnika,
dobiju pravni savet

dobiju pravni savet

prisustvuju predavanjima iz raznih oblasti (za koja postoji interes)

prisustvuju predavanjima iz raznih oblasti (za koja postoji interes)

obeležavanje rođendana i drugih značajnih datuma

obeležavanje rođendana i drugih značajnih datuma

kulturno – umetničke aktivnosti u okviru rada sekcija KUD-a

kulturno – umetničke aktivnosti u okviru rada sekcija KUD-a

čitaju knjige iz biblioteke

čitaju knjige iz biblioteke

Prilikom boravka u Dnevnom centru korisnici mogu još:

 • da plate godišnju članarinu,
 • da dobiju usluge frizera,
 • da dobiju uslugu krojača,
 • da koriste uslugu vešeraja - pranje i peglanje,
 • da nabave po povoljnim cenama i na rate:
 • zimnicu,
 • ogrev,
 • paket kućne hemije,
 • paket suhomesnatih proizvoda,
 • med itd.

Prema interesovanju, korisnici mogu da koriste sledeće sadržaje:
 • sportsko - rekreativne,
 • kulturno-umetničke,
 • turističke,
 • informatičke itd.
u okviru rada sledećih sekcija:
 
Sportske sekcije
 • šah,
 • pikado,
 • šutiranje penala,
 • brzo hodanje,
 • planinarenje.
KUD
 • horsko i solo pevanje - muzička sekcija,
 • igranje - folklorna sekcija,
 • slikanje i vajanje - likovna sekcija,
 • izrada rukotvorina - kreativna radionica,
 • pisanje i recitovanje - literarna sekcija,
 • gluma - dramska sekcija.
Komisije za organizovanje putovanja
 • banje Srbije,
 • more (Grčka)
Obuka za rad na računarima
Bitno je da svaki korisnik treba da ima osećaj da je u Dnevni centar dobrodošao, da se oseća prihvaćenim ali i da i dalje ima pravo na svoju privatnost i mir. Dnevni centar radi u dve smene, a u svakoj smeni može da prihvati oko 30 korisnika.

Za davanje gore navedenih usluga i obavljanje odgovarajućih poslova stalno su angažovani:
 • Koordinator - 1
 • Gerontodomaćice - 2
Navedeni radnici imaju odgovarajuće kvalifikacije i radno iskustvo stečeno na poslovima brige o starima ili drugim poslovima iz oblasti socijalne zaštite.
 
Za održavanje stručnih predavanja, obuke, davanja saveta i drugih vrsta pomoći korisnicima, angažovani su stručnjaci iz raznih oblasti i raznih zanimanja, bilo da su članovi Udruženja ili ne ( lekari, psiholozi, umetnici i drugi).


Da bi Dnevni centar uspešno radio Udruženje sarađuje sa sledećim javnim ustanovama i organizacijama:
 • Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • Fondom za zdravstveno osiguranje i Domom zdravlja u Novom Sadu
 • Nacionalnom službom za zapošljavanje
 • Organima uprave u Novom Sadu, Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji,
 • Crvenim krstom,
 • Gerontološkim centrom Novi Sad,
 • Centrom za socijalni rad Novi Sad,
 • Nevladinim i humanitarnim organizacijama i
 • štampanim i elektronskim medijima i drugim organima i organizacijama.

Dnevni centar radi u dve smene:
 • prva od 8 do 13 i
 • druga od 15 do 20 sati

Na odgovarajućim obrascima se vodi se stalna evidencija o radu Dnevnog centra.
KONTAKT
Udruženja penzionera grada Novog Sada
Adresa: Poštanska 3, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 66 11 027
e-mail: nspenzioner@gmail.com
KONTAKT
Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu