OBAVEŠTENJA - Udruženje Penzionera Grada Novog Sada

Održane konferencije u 34 mesne organizacije penzionera

U skladu sa Statutom, Pravilima o radu MO i Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja penzionera grada Novog Sada i njegovih organa a u periodu februar-mart 2017. godine 34 mesne organizacije održale su konferencije, dok, jedan broj MO nije ispoštovao utvrđene rokove.

Konferencijama su prisustvovali svi aktivisti i funkcioneri Udruženja, na čelu sa predsednikom Udruženja Momom Čolakovićem, gostima, prijateljima i simpatizerima i preko 4500 penzionera. Na konferencijama su razmatrani izveštaji o radu u 2016. godinii programi rada za 2017. godinu i istaknuto da uglavnom, većina MO može biti zadovoljna postignutim rezultatima. Pokazana je velika zainteresovanost za rešavanje pitanja od opšteg značaja: da se smanjene penzije vrate na nivo pre smanjivanja; da se u Ustav Republike Srbije ugrade mehanizmi zaštite starih od zlostavljanja i diskriminacije; da se merama socijalne politike mora pomoći građanima koji žive u zoni siromaštva; da se jedinice pošte, šalteri banaka i drugih institucija moraju približiti korisnicima i njihovim mestu boravka i sl.

Kao zajednička pitanja naglašena u svim MOP bila su pitanja omasovljavanja članstva, unapređivanje rada, naplata članarine, i sl.

Konstatovano je, pri tome, da su se mnoge MOP izuzetno zalagale na svojim poslovima, da su doprinele podizanju usluga na viši nivo i opštem poboljšanju kvaliteta života naših penzionera.

Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu