INFO/VESTI - Udruženje Penzionera Grada Novog Sada

Održan 8. sastanak sa predsednicima MO penzionera

Share

U velikoj Sali Udruženja penzionera Grada Novog Sada, Poštanska 3. u Petak 21.07.2023.sa početkom u 10. časova,održana je 8. po redu sastanak sa predsedsednicima Mesnih organizacija Udruženja penzionera Grada Novog Sada.
 
Sastankom je predsedavala predsednica Udruženja penzionera Grada Novog Sada, Milena Žarković.

Image
Image

Na sastanku su razmatrana sledeća pitanja:

Odlazak penzinera Grada Novog Sada na oporavak i lečenje u banje Srbije o trošku Republičkog fonda PIO. Predsednik komisije Dane Mijatović, je informisao predsednike MO da se na konkurs za korišćenje banja u Srbiji sa teritorije Grada Novog Sada prijavilo ukupno  2.369 korisnika  penzije. Po kriterijumima Republičkog fonda PIO, svoje pravo na besplatan oporavak i lečenje ostvarilo je ukupno 453.korisnika  sa teritorije Grada Novog Sada ili 20 % od ukupnog broja  prijavljenih penzionera. Kontinuitet korišćenja banja zasad ide dobro.
 
Druga informacija, koju je podnela predsednica UPGNS Milena Žarković, je šestomesečni rad Udruženja penzionera u 2023. godini, posebno se dotakla informisanja, ažuriranog sajta penzionera i novog formata glasnika „Penzioner“. Dala je reč predsedniku komisije za informisanje, koji je upoznao predsednike MO penzionera o sadržaju  27. broja glasnika „Penzioner“, njegovom novom izgledu, formatu i tehničkoj opremljenosti.
Image
Predsednica UPGNS je informisala predsednike MO penzionera o kadrovskim promenama u MO „Ivo Andrić“ gde je izabrano novo rukovodstvo, novi Mesni odbor na čelu sa predsednicom Milankom Mišković i novim kadrovskim rešenjem MO Liman 1, gde je za predsednika izabran Dragan Kajtez.
 
Osim ovih tema, predsednica je informisala predsednike MO, koje su aktivnosti predviđene u radu Udruženja penzionera Grada Novog Sada do kraja 2023. godine.
Dosta predsednika MO je uzelo učešća u raspravi na ovom sastanku, iznoseći aktivnosti u radu Mesnih organizacija, problemima sa kojima se suočavaju i istovremeno sa predlozima kako te probleme prevazići.
 
I pored nepovoljnih vremenskih prilika, jaka vrućina, odaziv predsednika MO je bio dobar, sastanak koji je počeo u 10. časova je trajao puna dva sata.
Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu