INFO/VESTI - Udruženje Penzionera Grada Novog Sada

Upravni odbor UPGNS održao 11. sednicu

Share

Na osnovu Statuta Udruženja penzionera grada Novog Sada, Programa rada UO za 2023. godinu, Upravni odbor UPGNS je 25. Jula 2023. godine u Poštanskoj 3. održao 11. sednicu Upravnog odbora.
Članovi Upravnog odbora, razmatrali su i jednoglasno usvojili sve predložene tačke Dnevnog reda i Odluke koje su donete na 11. Sednici Upravnog odbora.

Image
Jednoglasno su usvojeni:
  • Zapisnik sa 10. sednice Upravnog odbora;
  • Informacija o realizaciji Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pravilnika za upućivanje korisnika penzija na besplatnu rehabilitaciju i oporavak u banje Udruženja penzionera Grada Novog Sada;
  • Odluka o pružanju frizerskih I krojačkih usliga I i cenovnik istih.
Članovi Upravnog odbora su, jednoglasno, predložili Skupštini Udruženja penzionera Grada Novog Sada, da na prvoj narednoj sednici donese Odluku da se imenuju nova tri člana Upravnog odbora UPGNS i to: Milanka Mišković MOP „Ivo Andrić“, Čeda Stanković MOP „Čenej“ i Božidar Bukvić, MOP“ Stepanovićevo“. Istovremeno, Upravni odbor predlaže Skupštini UPGNS da, zbog ličnih ostavki dva člana Nadzornog odbora, razreši članstva I izabere dva nova člana u Nadzorni odbor.
Image
Image
Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu